10. august 2007

TU.no - Bush presser Microsoft ut av USA - Teknisk Ukeblad

Bush presser Microsoft ut av USA
De strenge reglene for arbeidsinnvandring i USA presser nå Microsoft ut av landet.

I løpet av høsten åpner selskapet en avdeling for forskning og utvikling av programvare i Vancouver, Canada. Den nye avdeling skal sysselsette opp mot 1000 arbeidstakere fra hele verden, heter det. Dette tallet er ikke bekreftet av Microsoft.

En viktig årsak til beslutningen er begrensningen på 65.000 visa av typen H-1B, som er et midlertidig arbeidsvisum for høyt utdannet personell.

Microsoft slapp opplysningen om Canada-planene kun dager etter at senatet avviste å økte tallet på H-1B-visa, som amerikansk IT-industri er helt avhengig av.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket