12. august 2007

Sp�r forskermangel

Spår forskermangel
atarina Østergren og Inger Stensaker ved Norges Handelshøyskole (NHH) la lørdag frem en forskningsartikkel som tar for seg endringene som oppstod i kjølvannet av Kvalitetsreformen.

Siden utdanning i Norge i stor grad finansieres på bakgrunn av studentmasse vil de nye universitetene være nødt til å satse på stor gjennomstrømning av studenter for å finansiere universitetsdriften.

For årene fremover spår forskerne sterk konkurranse om studentene, og ikke minst om kvalifisert personell til forskning og undervisning. Det å bygge opp og drifte nye master- og doktorprogrammer krever store administrative ressurser.

- Det blir tøffere for de små høyskolene, og vi får se hvem som overlever. For å bygge opp de nye universitetene blir det veldig konkurranse om kvalifiserte folk, og det kan svekke den norske forskningen, tror Østergren.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket