29. august 2007

Brevkampanje for Open XML - IDG.no

Brevkampanje for Open XML
Standard Norge avholdt forrige uke sitt siste møte før organisasjonen avgir sin stemme om ISO-godkjennelse av dokumentformatet Open XML. Av et totalt 59 sider langt dokument, besto hele 37 sider av likelydende brev fra Microsoft-partnere og kunder. Microsoft Norge har utformet og distribuert brevene, men avviser at de har lagt press på kunder og partnere for å delta i brevkampanjen, skriver digi.no.

Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy i Standard Norge bekrefter at brevkampanjen vil bli tillagt vekt når avgjørelsen skal fattes i morgen eller fredag.

- Vi legger vekt på alle som kommer med innspill. Antallet er ikke avgjørende, men når bortimot 40 seriøse bedrifter kontakter oss og anbefaler Open XML, er det klart at det er et viktig moment, sier Sæterøy til Computerworld.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket