21. august 2007

ITavisen | Storm mot hackerlov

Storm mot hackerlov
Loven, som trer i kraft i disse dager, har vakt sterke reaksjoner. Flere internasjonalt tunge sikkerhetseksperter som jobber i tyske selskaper har truet med å si opp jobben og forlate landet.

Mange frykter nå at loven kan utvides til på sikt å gjelde hele EU. I så fall vil den også kunne gjelde Norge, som EØS-medlem.

En av skeptikerne utenfor Tyskland er David Lindahl, som jobber ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige. Lindahl frykter nå at forskere vil bli skremt til bare å bruke abstrakte modeller, og dermed ikke kan simulere angrep på realistisk vis. Dette mener han ville sette sikkerhetsarbeidet langt tilbake.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket