12. november 2007

dn.no - - Facebook ville v�rt forbudt i Norge

- Facebook ville vært forbudt i Norge
Facebook, MySpace og Flicker ville vært ulovlige hvis de ble laget på norsk jord, mener Gisle Hannemyr, dataguru og universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

- Dette henger sammen personopplysningsloven. Den regulerer hva du får lov til å registrere av personopplysninger, sier Hannemyr.

Personopplysninger er opplysninger som kan bindes til en person, og for å registrere personopplysninger må man melde fra til Datatilsynet.

Ifølge Hannemyr skiller loven mellom alminnelige personopplysninger og sensitive personopplysninger. De sistnevnte inneholder opplysninger som identifiserer personens legning, religiøse og politiske oppfatning samt helseopplysninger.

I og med at Facebook behandler slike opplysninger, måtte de ifølge Hannemyr fått konsesjon av Datatilsynet til å formidle og lagre dem hvis tjenesten var norsk.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket