4. november 2007

Fikk napp p�nett

Fikk napp på nett
- LinkedIn og andre sosiale nettverk på Internett er blitt en viktig kanal for oss å skaffe folk. Vi har jobbet mot LinkedIn et par års tid, men begynte i vår å gjøre det mer systematisk, sier Lars Rinnan, sjef i Umoe Consulting.

Selskapet vil bygge en ny avdeling med kompetanse innen programvaren SAP, og jaktet på en sjef. To headhuntere ble satt på saken, og kom opp med noen kandidater. De ble imidlertid veid og funnet for lette. I stedet fant de personen de søkte via det sosiale nettverket LinkedIn.

Rinnan sendte før sommeren ut forespørsel til 200 av sine kontakter på LinkedIn, om de kjente noen med de riktige kvalifikasjonene, og ba dem om å spørre sine kontakter. Slik kunne han nå flere tusen medlemmer. Og henvendelsene strømmet på.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket