16. november 2007

Morgenbladet

Morgenbladet
Politikerne må ta styringen over forskning og høyere utdannelse, mener professor Steinar Stjernø. Han leder det regjeringsoppnevnte Utvalget for høyere utdanning (Stjernøutvalget), som skal avgi sin innstilling i slutten av januar. Ifølge Stjernø finnes det i dag ingen overordnet, nasjonal strategiplan innen sektoren.

- Alle institusjonene konkurrerer mot hverandre om studenter, penger og forskere, og mangelen på strategi er påfallende for et lite land som Norge, som har begrensede ressurser og talenter, påpeker han.

Steinar Stjernø hevder dagens situasjon vil føre til en uheldig fragmentering av forskningsmiljøer og master- og doktorgradsutdanninger, og at dette vil være skadelig for kvaliteten i sektoren totalt.

- Mjøsutvalget førte til mer autonomi for institusjonene, men samtidig fjernet det politikken i sektoren. Våre Sentre for Fremragende Forskning (SFF) er lyspunkt, men heller ikke de er uttrykk for en nasjonal strategi.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket