13. november 2007

Staten inn p�Facebook - Dagbladet.no - kultur

Staten inn på Facebook
Ifølge den engelske rapporten «The Power of Information» (2007) ligger det nettopp et enormt informasjonspotensial for offentlig sektor i å ta skrittet vekk fra tradisjonell enveiskommunikasjon, ved å utnytte dagens aktive brukerdeltagelse og deling av informasjon på nettet. Et annet sentralt moment er at det er viktig å møte brukerne der de faktisk er. NRK, Hennes & Mauritz og Ernst and Young har forstått det.

Som i verden for øvrig, er det vanskelig å arrangere folkemøter på en ensom åker i Østfold. Internett har også slike folketomme steder. Under høstens kommunevalgkamp var det enkelte politikere som skjønte dette poenget, andre ikke. De politikerne som forsto det, etablerte seg på Facebook eller på VG-bloggen. Begge nettsteder med høy grad av synlighet og brukerdeltagelse. Andre politikere, som 12 bloggende ordførerkandidater i Vestfold, valgte steder hvor nettbrukerne i utgangspunktet ikke var. Responsen var deretter.

En riktig utnyttelse av internett kan bidra til økt åpenhet og at innbyggerne gis nye muligheter i forhold til både å understøtte tradisjonelle demokratiske prosesser, men også å etablere nye former for demokrati, medvirkning og informasjonsspreding. Om staten tør å nyttiggjøre seg av nye virtuelle samfunnsarenaer som Facebook, kan dette gi nye og spennende muligheter for offentlig sektors kontakt med befolkningen i fremtiden.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket