3. februar 2008

DN.no D2 - Trives best i �pne landskap

Trives best i åpne landskap
- Det er et tankekors at trivsel og sosial kompetanse er helt fraværende fra debatten om hva skolen skal være, sier rektor Bonde på Ringstabekk, midt blant lunsjspisende elever på det lyse innetorget.

Ringstabekk er blitt en modell for morgendagens norske skole: Elevene presterer på Finlands-nivå og lærerne er tilfredse. Bæringene har vært forsøks­ivrige siden skolen først åpnet dørene for 35 år siden. De var tidlig ute med å rive ned veggene mellom klasserommene. Således har de opplevd å være moteriktige på syttitallet, kritisert i 1990 og populære igjen syv år senere.

For i 1997 kom læreplanen - L97 - som igjen gjorde Ringstabekk til forbilde. Daværende undervisningsminister Gudmund Hernes mente at fremtidens skole blant annet måtte ha prosjektundervisning og fleksible undervisningsløsninger.

Kjell Richard Andersen, assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo, sier at ikke bare lærerne, men et samlet norsk skolevesen ønsket seg en åpnere skole den gang:

- 30 elever i trange klasserom var til hinder for å oppnå læreplanens mål. Da vi nærmet oss årtusenskiftet forsøkte vi å åpne byggene, få rom med forskjellige størrelser og kvaliteter og et mer tilpasset tilbud.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket