6. februar 2008

TU.no - NTNU-ere stryker mest - Teknisk Ukeblad

NTNU-ere stryker mest
En strykprosent på 11,69 ved NTNU ga sisteplassen blant de fire norske universitetene i 2003. Tallene fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste viser at Universitetet i Bergen kom best ut med en strykprosent på 8,61.

For gamle NTH-studenter må det skjære i hjertet å se at det er de typiske ingeniørfagene som bidrar til den dårlige plasseringen.

Men for professor Arne Sølvberg, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, skjærer tallene slett ikke i hjertet. - Vi kan jo ikke produsere ingeniører som lager broer som faller sammen, sier han. Dekanen stiller seg undrene til hva tallene egentlig forteller. - I matematikkeksamener er det slett ikke uvanlig at opp mot 40 prosent stryker, så er det mulighet til å ta kontinuasjonseksamen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket