25. februar 2008

TU.no - Skoleingeni�rene taper l�nnskampen - Teknisk Ukeblad

Skoleingeniørene taper lønnskampen
Økt bruk av lokal lønnsfordeling har gitt også de kommunalt ansatte ingeniørene et lønnsløft siden 2002. I utdanningssektoren sakker derimot de ingeniørutdannede stadig mer akterut. Fagforeningen NITO advarer nå mot å la lærere med ingeniørbakgrunn bli tapere i nok et lønnsoppgjør.

- Realfagslærere blir mangelvare i videregående utdanning i løpet av få år. Dårlig lønnsutvikling fører til at rekrutteringen av ingeniører til disse stillingene stopper helt opp. De fleste må hentes inn fra det private næringsliv, hvor lønnsutviklingen er på et helt annet nivå, sier NITO-leder Marit Stykket til Teknisk Ukeblad.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket