8. april 2008

Dagens it - Alle vil ta i bruk �pen kildekode

Alle vil ta i bruk åpen kildekode
Ifølge Gartner-rapporten "The State of Open Source 2008" vil mer enn 90 prosent av bedriftene bruke åpen kildekode i en eller annen form innen 2012.

Selv brukere og bedrifter som ikke ønsker å bruke åpen kildekode av tekniske, juridiske eller forretningsmessige årsaker, bruker allerede i dag åpen kildekode - kanskje ubevisst. Åpen kildekode vil finne veien inn i så mange løsninger og så mange systemer, at det ikke er til å unngå.

Til tross for at åpen kildekode vil få stor utbredelse mener Gartner at det ikke er noe særlig å spare på totale eiekostnader (TCO - Total Cost of Ownership) i større Linux-prosjekter i forhold til om man hadde benyttet proprietære løsninger. Selve lisenskostnadene utgjør etter hvert en liten del i forhold til stadig høyere kostnader til infrastrukturen rundt operativsystemet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket