18. april 2008

- Pc’en m�ikke bli syndebukk - H�gskolen i Bergen

- Pc'en må ikke bli syndebukk
Debatten om bruk av pc i undervisning går friskt i norske nyhetsmedier. Diskusjonen kommer i kjølvannet av fylkenes og kommunenes store satsning på IKT i skolen, og PISA-undersøkelsens tilstandsrapport for norsk skole. I en artikkelserie i Bergens Tidende denne måneden har både lærere og elever uttrykket frustrasjon over mangel på kontroll i timen som følge av elevenes pc-bruk.

Hordaland fylke vedtok å tildele alle førsteklassene i videregående skole hver sin bærbare pc i 2007. Alle videregående skoler i Hordaland og grunnskolene i Bergen kommune skal nå bruke læringsplattformen It's Learning.

Høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, Tjalve Gj. Madsen, mener Hordaland fylke har vært for dårlig forberedt på hvordan det nye utstyret skal brukes.

- Innføringen av ny maskin- og programvare har i mange tilfeller skjedd uten at de ansvarlige har hatt klare forestillinger om hvorfor og hvordan disse verktøyene skulle brukes, hevder høgskolelektor Tjalve Gj. Madsen.

Det er et skolelederansvar å få disse verktøyene til å fungere som de skal i undervisningen, mener Madsen. Han har inntrykk av at lærerne, så vel som ledelsen ved mange av skolene, var dårlig forberedt på de pedagogiske utfordringene som følger med denne innføringen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket