6. april 2008

Sunn PC-skole

Sunn PC-skole
Problemene i forhold til bruk av internett i skolen koker i bunn og grunn ned til lærernes kompetanse. Mange utmerkede lærere klarer ikke å bruke internett og data på en effektiv måte, fordi det er noe de ikke er vant til i det tradisjonelle læringssystemet. Dersom lærerne kurses ordentlig, er data ikke noe annet enn et stort pluss. Min oppfordring til Regjeringen: Istedenfor å bruke millioner av kroner på såkalte «kunnskapsløft» som skolene uansett ikke har råd til å skaffe bøkene til, sats heller på økt databruk, utvikling av gode internettsider for elever og ekstrautdannelse om data for lærere!
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket