8. april 2008

Nyheter - Norges forskningsr�d

Liten vilje til å ta tak i skolens problemer
Kunnskap ser ikke ut til å være så viktig i norsk skole. Systemet med læreplaner har gjort læring til elevenes eget ansvar. Lærerne har stor betydning for skoleprestasjonene, men er ikke godt nok kvalifisert for jobben.

Dette er resultat som kommer fram i Forskningsrådets program KUL (Kunnskap, utdanning og læring) som avsluttes 8. april 2008.

- Forholdet mellom kvalitet i skolen og lærernes kvalifikasjoner er det mest sentrale forskningsspørsmålet i KUL-programmet, mener programstyreleder Ivar Bleiklie. Bleiklie viser til et prosjekt (Raaum) som påviser lærerens betydning når det gjelder skoleprestasjoner.

Et annet prosjekt (Lie et al) har tatt utgangspunkt i PISA-undersøkelsens funn om lavt læretrykk og mye uro i norske klasserom. De fant at "læringstrykket" er høyst variabelt og at arbeidsplanene "privatiserer" læringen ved at elevene selv får stort ansvar for egen læring.

- Samlet tyder dette på at den norske skolen ikke har utviklet god nok kompetanse og gode nok arbeidsmetoder til å skape en god skole, mener Bleiklie.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket