6. april 2008

Vi bruker nettet mer og aviser mindre - digi.no

Vi bruker nettet mer og aviser mindre
En gjennomsnittsdag i 2007 brukte 66 prosent av befolkningen internett. Det er 6 prosent mer enn året før. Tilsvarende sank andelen av befolkningen som leste trykte aviser en gjennomsnittsdag fra 74 prosent i 2006 til 72 prosent i 2007.

Som tidligere er det hos de unge at endringene i medievaner skjer fortest. Tallene ovenfor gjelder aldersgruppen 9-79 år, men SSB sier at både økningen i internettbruk og nedgangen i avislesning er størst hos de unge.

For eksempel brukte hele 83 prosent av aldersgruppen 16-24 år internett en gjennomsnittsdag i fjor. Det er også kjønnsforskjeller. Menn bruker mer tid på nettet enn kvinner, og jo høyere utdannelse jo mer tid på nettet.

Andelen som ser på fjernsyn og hører på radio har forandret seg lite de siste årene. I 2006 så 83 prosent av befolkningen på tv en gjennomsnittsdag. I fjor var tallet 82 prosent.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket