1. september 2008

Digitale l�reb�ker koster mer enn de trykte - digi.no : Jobb & utdanning

Digitale lærebøker koster mer enn de trykte
Digitale lærebøker i forlagenes offisielle format er med andre ord underkastet så mange begrensninger, at amerikanske studenter flest finner det mest hensiktsmessig å fortsatt holde seg til papirutgavene. At papirutgavene dessuten er billigere bekrefter at det digitale alternativet er formet med tanke på å holde brukertallet nede.

Utenfor det etablerte forlagene er det imidlertid i ferd med å vokse fram et alternativ: Den «åpne» læreboken.

Undersøkelsen nevner tre eksempler på åpne lærebøker - «open textbooks» - og forklarer hvordan denne modellen møter alle tre kriteriene: I digitalt format kan de lastes ned gratis i åpne eller utbredte formater som html, pdf eller Microsoft Word, de kan kopieres fritt til andre apparater og andre formater, de kan distribueres fritt, og de kan skrives ut fritt. De er gjerne også tilgjengelige i trykt format, og er da langt rimeligere enn bøkene fra de store forlagene.

Det er i ferd med å etableres et eget nettsted, Flat World Knowledge, som lover å bli en portal over åpne digitale lærebøker.

Rapporten er tilgjengelig på nettstedet til kampanjen Make Textbooks Affordable.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket