30. september 2008

- IT-bransjen r�mmer fra Standard Norge - digi.no : Juss & samfunn

- IT-bransjen rømmer fra Standard Norge

I en erklæring fra OOXML-motstanderne som deltok i prosessen, uttrykker de sin mistillitt og erklærer at de fra og med nå nekter å samarbeide med Standard Norge.
"Standard Norge har overkjørt hundretusener av brukere i offentlig og privat sektor", sier Martin Bekkelund.

Det masse-kopierte Microsoft-brevet inneholdt ikke en eneste faglig vurdering. Standard Norge sa selv at denne type synsing ikke skulle vektlegges. Deretter skiftet de mening på slutten av OOXML-prosessen, og vektlegger Microsoft-brevene. Standard Norge førte dermed komitemedlemmene bak lyset.

Prosessen i Standard Norge er uforutsigbar, subjektiv og endres fortløpende bak kulissene. "Det finnes ingen ankeinstans i eller utenfor Standard Norge -- de administrative personene som fatter belutninger er de samme personene som 'behandler' (dvs. trenerer, ignorerer og skrinlegger) anker og klager", sier Trond Heier.

Standard Norge har på vesentlige punkter brutt ISO's prosedyrer for behandling av en standard. Blant annet ble det aldri forelagt medlemmene en fullstendig spesifikasjon av OOXML-formatet, da beslutninger skulle fattes. Klage fra Norge, Danmark, Brazil, India, Sør-Afrika og flere er ikke fulgt opp slik vedtektene krever.

OOXML-prosessen granskes nå av konkurransemyndighetene i EU.

Vi henviser til mer detaljert gjennomgang av uregelmessigheter i Standard Norges OOXML-prosess her:
http://wiki.efn.no/2008-04_OOXML_irregularities_in_Norway
http://wiki.nuug.no/grupper/standard/ooxml/kommentarstatus
http://wiki.nuug.no/pressemelding/200804-ooxml-comments
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket