3. september 2008

L�reboken f�dt p�nytt

Læreboken født på nytt
Når skoleåret nå starter, spiller noen av lærebøkene motsatt rolle av tidligere. Til nå har bøkene vært det dominerende verktøyet for fordypning og pålitelig faktakunnskap, mens nettressurser er brukt til å fenge elevene og aktualisere. Nå har Gyldendal med sitt nye samfunnsfagverk for ungdomsskolen tatt konsekvensen av at undervisningen blir stadig mer digitalisert.

Læreverket Zoom blir det første hvor Norges største forlag tar seg betalt for tilgang til nettressursene. Til nå har nettmaterialet vært regnet som bonusmateriale for bøkene. Nå blir det på nett at selve substansen ligger. Nettstedet skal kunne brukes direkte på tavlen, ved at læreren bruker smartboard eller projektor.

- For første gang stoler vi på at nettet også kan være en sentral del av et læremiddel. For å dekke kompetansemålene er du avhengig av både bok og nettressurser. Dermed blir rollefordelingen mellom bok og nett helt annerledes. Vi bruker nettet for hva det er verdt, blant annet til å vise hele 130 filmer og til aktualisering. Det kan aldri en bok klare, sier Alexander Henriksen. Han er forfatter og prosjektleder for Zoom i Gyldendal Undervisning.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket