25. september 2008

Nytt magasin for fri programvare i Norge - IDG.no

Nytt magasin for fri programvare i Norge

For litt over et år siden åpnet Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, Friprogsenteret. I går slapp de sitt første nummer av Friprogmagasinet. Det ble gitt ut et nummer av Friprogmagasinet i fjor også, men dette nummeret er det første som er utgitt i Friprogsenterets regi.

Temaene som taes opp i dette første nummeret for 2008 er blant annet lønnsomheten og kostnader ved bruk av fri programvare, kvalitetssikring av fri programvare, et prosjekt for å prøve ut mikrobærbare med Linux på skoler rundt om i landet, og den nye nettsiden hvor offentlige virksomheter kan dele programvare, delingsbazaren.no.

Samtidig som magasinet fokuserer en del på den økonomiske delen av fri programvare så minner også Martin Bekkelund, utviklingsleder i Friprogsenteret, om at det finnes mange andre vektige argumenter for å vurdere bruk av fri programvare i bedrifter og offentlig sektor.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket