2. september 2008

Mistillit til ISO etter avsl�tt OOXML-anke - digi.no : Juss & samfunn

Mistillit til ISO etter avslått OOXML-anke
Selv om ikke anken førte frem, er ikke landene innstilt på å la OOXML-godkjennelsen gå ubemerket igjennom. Sammen med Ekvador og Cuba har de fire ankelandene sendt ut en felles erklæring der de uttrykker mistillit til ISO som leverandøruavhengig organisasjon.

I erklæringen skriver de blant annet at de ikke lengre har tillit til ISO-sertifisering som et kvalitetsstempel for bruk i offentlig sektor:
"Given the organisation’s inability to follow its own rules we are no longer confident that ISO/IEC will be capable of transforming itself into the open and vendor-neutral standards setting organisation which is such an urgent requirement. What is now clear is that we will have to, albeit reluctantly, re-evaluate our assessment of ISO/IEC, particularly in its relevance to our various national government interoperability frameworks. Whereas in the past it has been assumed that an ISO/IEC standard should automatically be considered for use within government, clearly this position no longer stands."
De seks landene gjør det imidlertid også klart at de ikke vil bruke mer tid eller ressurser på å gå videre med saken, utover denne erklæringen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket