8. januar 2010

H�ringsnotatet til datalagringsdirektivet er presentert - Datatilsynet - personvern og informasjonssikkerhet

Datalagringsdirektivet

Samferdselsdsminister Magnhild Meltveit Kleppa la i dag frem høringsutkastet til implementering av datalagringsdirektivet i norsk lov.

- Vi konstaterer at høringen nå endelig er kommet, og vi skal gi den en ryddig behandling her i Datatilsynet, sier Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet.

Departementet har opprettet en blogg i forbindelse med høringen. Datatilsynet oppfordrer alle som har en mening om saken til å benytte seg av denne muligheten til å si sin mening.

- Datatilsynet er 30 år i 2010, og for oss er dette den kanskje aller mest prinsipielle saken i tilsynets historie, sier Skåra.

Høringsnotatet her (nytt vindu, regjeringen.no)

Bloggen om datalagringsdirektivet

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket