3. januar 2010

SK 1/10: V�rt daglige nett � Plinius

Vårt daglige nett

Den samlede tida til lesing (papir + nett) har økt med 25 minutter fra 1995 til 2008. Men papirets andel synker. I 1995 ble nesten nitti prosent av lesetida brukt på papir (87%). I 2008 ble bare førtifem prosent brukt på papirmedier.

Det er aviser og blader som har tapt terreng. Bøkene har holdt seg oppe: 14 minutter pr. dag i 1991 og 13 minutter pr. dag i 2008. Det er all grunn til å tro at overgangen fra papir til nett vil fortsette. Periodika på papir ligger dårlig an. På sytten år har

  • avislesing sunket fra 39 til 27 minutter pr. dag
  • ukeblad sunket fra 8 til 4 minutter
  • tidsskrifter fra 6 til 4 minutter
  • tegneserieblad fra 3 til 1 minutt

I lys av den langsiktige etterspørselen virker Kulturrådets satsing på kulturelle tidsskrifter på papir lite strategisk.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket