8. januar 2010

- Slik blir medieframtiden - Medier - Kampanje.com

- Slik blir medieframtiden

Internett som plattform for alle typer medier vil fortsette å vokse. Mobiltelefoni med utvikling av nye tjenester som geo-tagging integrert i sosiale nettsamfunn som Facebook, betalingsløsninger, høyere båndkapasitet som gir hurtigere og bedre kommunikasjon vil for alvor ta av og konvergere med Internett. Ikke minst vil stadig mer innovative mobiltelefoner i seg selv bidra til økt brukeropplevelse og nye tjenester. I det siste året har leserbrett fått bred medieomtale. Personlig har jeg ikke tro på at de enkle leserbrettene som nå foreligger vil erobre markedet. Det vil nok utvikles mange og ulike typer av skjermer og fremvisere som er beregnet primært for tekst, bilde, video etc, og ikke minst enheter som er «always on». Mobile og håndholdte terminaler tilpasset ulike formål vil prege utviklingen de neste årene.

Elektroniske spill via mobil/Internett vil integreres i større grad med de elektroniske mediene, spesielt innenfor sosiale nettsamfunn. Spill vil vokse som kommunikasjonsplattform for kundedialog og tradisjonell markedsføring.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket