16. januar 2010

Nytale i datalagringsdebatten � Vox Publica

Nytale i datalagringsdebatten

Hva er nå egentlig ’overvåkning’ ? Wikipedia forklarer begrepet slik: Overvåkning er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker. Og Bokmålsordboken slik: (En) stadig iakttakelse, observasjon, oppsikt.

Tilhengere av innføring av EUs datalagringsdirektiv forsøker å overbevise oss andre om at lagring av tele- og internettabonnentenes bruk av sine apparater ikke bør defineres som ’overvåkning’. Derfor praktiserer de hva Orwell kalte ’ny-tale’.

Hensikten med lagringen er å ha tilgjengelig kunnskap om alle abonnenters kommunikasjon. Når det fattes mistanke om at hvem som har kontaktet hvem, når og hvorfra kan være nyttig kunnskap i forbindelse med en etterforskning, kan slike kontaktopplysninger hentes frem og komme til nytte. Dette er som klippet ut av en av STASIs håndbøker: Vi må vite mest mulig om flest mulig. Det meste vil nok vise seg unyttig, men noe vil vise seg interessant.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket