30. juli 2010

46 tekstmeldinger ga dom i Høyesterett

En person sendte i løpet av en sommer i alt 46 tekstmeldinger til direktøren i Utlendingsnemnda. Høyesterett fant at ingen av de enkelte meldingene hadde noe innhold som gjorde at de isolert sett kunne sies å være straffbare. Men Høyesterett fant likevel at samlet sett måtte avsendelsen anses for å falle inn under straffelovens § 390 a som angir at ”den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred” kan straffes.

Med dommen har Høyesterett lagt listen ganske lavt for hva som kan og skal aksepteres. I den nevnte sak var tross alt innholdet i SMS’ene til dels en fremming av et politisk syn, slik at meldingene måtte vurderes i lys av ytringsfriheten.

Kilde: HegnarOnline
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket