5. juli 2010

IKT-Norge frykter DAB-kartell

Når fire nye radiokanaler nå blir tilgjengelig på DAB, er nettet fullt. Dersom man hadde valgt den mer moderne teknologien DAB + ville det vært plass til flere kanaler.

Digitalradio Norge AS lanserte nylig at fire kanaler, fra sine egne eiere - Radio Norge, P5, NRJ og Radio1 - vil bli tilgjengelig på DAB. DAB har slitt i kraftig motbakke helt siden lanseringen og salget av DAB-radioer har vært svært lavt i Norge. Salget av DAB-radioer har de siste årene ligget på mellom 40-60.000. Det er forsvinnende lite når en vet at det totalt selges mellom 700-800.000 FM- radioer hvert år. Det er positivt at det kommer flere kanaler i DAB-nettet, men det store problemet og som til fulle viser at DAB er teknologisk utdatert, er det faktum at med de fire nye kanalene så er Riks DAB nå full.

Det er rett og slett ikke plass til flere kanaler i DAB-nettet, fordi DAB benytter seg av en gammel og utdatert teknologi. De som hadde håpet at DAB skulle gi mer mangfold i eteren bør derfor bli betydelig skuffet. Med den langt mer moderne digitalradioteknologien DAB+ kunne de unngått dette problemet, fordi DAB +, som nå stadig flere land velger, benytter seg av langt mer moderne teknologi som gir plass til vesentlig flere kanaler.

Digitalradio Norge AS tviholder på den gamle og utdaterte teknologien og deres svar på plassproblemene er å bygge ut et nytt nett, for å få plass til flere kanaler. Men hvem skal finansiere dette? Med DAB´s svært trange fødsel er det ikke sannsynlig at investorer står i kø for å finansiere et nytt DAB-nett. Med DAB+ kunne man fått plass til alle de store radiostasjonene som Radio Metro, The Beat og Klem FM pluss et større utvalg av lokale nærradioer.
Tidligere Kulturminister Giske krevde større merverdi og mangfold for at DAB skulle avløse FM. Å sende et snevert utvalg av dagens FM kanaler på DAB kan ikke akkurat være det departementet etterlyste i sin tid.

Kilde: IKT Norge
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket