23. juli 2010

Fra Gutenberg til Google: E-bøker uten bokhandel?

I en leder i dagens Morgenbladet regner Alf van der Hagen e-bokøkonomi på baksiden av servietten og gjør etter min mening flere grove feilslutninger, hvorav den alvorligste er at papirboka som sådan vil (bør?) forsvinne og bokhandelleddet derfor vil bli overflødig.
I sin argumentasjon framstår han som forfatternes høye beskytter: "Det legges opp til at bokhandelleddet skal få 30 % av inntektene. Tro det den som kan!" Mens forfatterne lar seg avspise med "lusne" 30 %. Jeg tviler ikke på van der Hagens gode intensjoner her, men jeg tror forfatterne vil bli grundig snytt hvis de faller for tenkemåten.

La meg starte med å minne om at Amazon så lenge de var de facto monopolister på området, altså før konkurransen fra Apple startet, tok 70 % av inntektene på en e-bok, og overlot til forlag og forfatter å kappes om de resterende 30. Så kom Steve Jobs på banen og snudde regnestykket på hodet med sin "agencymodell": Vi trenger ikke mer enn 30 % for jobben! Dette kom fra mannen som inntil oktober i fjor sa at han ville overlate bokbransjen til "småfolket", og at de 30 % de får i sin appstore er "a great cut for very little work".

Kilde: Bjarne Buset
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket