13. november 2005

1 million har bredbånd før jul

En million private hjem og bedrifter har bredbåndsabonnement før juleferien kommer. Samletallet er nå 926.000 hvor av ca. 93.000 er bedriftsabonnement. Veksten i tredje kvartal var 91.000. Mye tyder på at veksten i fjerde kvartal kan runde 100.000 da dette kvartalet normalt er bedre enn tredje kvartal.Sagt på en annen måte: 900.000 hjem og 100.000 bedrifter har tatt i bruk bredbånd før årsskiftet 2005/2006. Et annet poeng med dette tallet er at det faktisk er nær 2,1 millioner hjem og bedrifter med ansatte i Norge. Derfor har bredbåndsmarkedet et potensial på bortimot det dobbelte av hva utbredelsen er i dag ? målt i antall abonnenter.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket