16. november 2005

Industrien bruker millioner på TV-serier

Til helgen sendes fjerde og siste episode av dokumentarserien "Norge slår gnister" på NRK. Serien kommer på TV etter et initiativ fra næringsorganisasjonen Prosessindustriens landsforening (PIL) og er et spleiselag mellom industrien og NRK.Foreningen gikk inn med 500.000 kroner og fikk blant annet Oljeindustriens landsforening og NHO, som også har bidratt. Produsenten, Fabel & Fakta, fikk med arbeidstakersiden. NRK står likevel for det meste av produksjonsutgiftene.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket