21. november 2005

Faglig påfyll frister få lærere

Bare én prosent av Teknas studentmedlemmer planlegger å bli lærer i grunnskolen eller videregående skole. Over 90 prosent velger heller privat næringsliv eller forskning, viser en Tekna-undersøkelse blant realfagsstudentene. Studentene oppgir dårlige lønnsutsikter som hovedårsak for manglende interesse for læreryrket. Undersøkelsen viser samtidig at motivasjonen og trivselen er høy blant dagens realfagslærere.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket