22. november 2005

Knallhard kritikk av Norges IT-sikkerhet

Riksrevisjonen har overlevert en ny rapport til Stortinget om myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur. Det er ikke hyggelig lesing. Rapporten tegner et bilde av et samfunn som blir stadig mer avhengig av IT-infrastruktur. Samtidig blir truslene mot disse systemene mer alvorlige, uten at sikringsarbeidet gjøres godt nok til å møte utfordringen.Anvarsfordelingen beskrives som fragmentert og uklar. Ansvaret for IT-sikkerhet ligger hovedsakelig hos det enkelte departement eller virksomhet, men flere departementer og underliggende virksomheter har koordinerende roller eller tversgående tilsynsoppgaver.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket