25. november 2005

Vrient å kopiere bøker fra Google

Googles boksøktjeneste ? Google Book Search ? omfatter også verk med opphavsrettsvern. Google gir søkeren større muligheter der innehaveren av opphavsretten har gitt Google tillatelse til å legge ut boka for søk, enn i de tilfellene der Google har lagt ut boka uten å innhente tillatelse fra forlag eller forfatter. Der Google ikke har tillatelse, må brukerens tilgang til boka innskrenkes, slik at man holder seg innenfor grensene som opphavsretten setter for sitater.

Dette har fristet flere til å prøve å finne ut hvor langt de kan strekke seg. En av dem er nyteknik.se som publiserer en artikkel for å avsløre at «skyddade verk kan kopieras».
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket