25. november 2005

Kopisperre kan ramme artister

rtister kan i dag få erstatning for at musikken deres kopieres. Pengene gis av den norske staten som kompensasjon for at åndsverk kopieres uten at artisten får betalt for det. I år ligger 52 millioner kroner i den statlige potten, hvorav 32,5 millioner kroner er øremerket til individuell fordeling innen lyd og film.- Dersom kopisperrer hindrer kopiering fullt ut - ingen kompensasjon. Dersom bare enkelte kopier tillates - mindre kompensasjon, sier Bengt Hermansen, avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementets avdeling for opphavsrett, til Computerworld.no. 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket