9. november 2005

Gir bort opplysninger uten å tenke
Det amerikanske sikkerhetsselskapet RSA Security har testet folks villighet å gi fra seg personlige opplysninger. Etter noen enkle spørsmål om hva respondentene synes om New York gikk de over til spørsmål om navn, fødselsdato og epostadresser.

RSA er sjokkert over resultatene. Hele 90 prosent ga fra seg fødselsdato og fødselssted. Fullstendig navn, adresse og epostadresse fikk de fra 85 prosent. Av gifte kvinner ga 70 prosent sitt pikenavn. Verst var det da testpanlet spurte etter måten folk fant på passord. Over halvpaten, 55 prosent, ga de fremmede menneskene på gaten opplysninger om hvordan de kom frem til sine passord.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket