25. november 2005

Norge kan få mobil-TV light

Mens resten av Europa synes å enes om DVB-H som standard for bakkesendt digital-TV til mobiltelefoner, tar NRK til orde for den langt mindre kostnadseffektive DMB-standarden.NRK har kjørt prøver med DMB, og mener dette er en teknologi som egner seg bedre for mobil-TV enn DVB-H. Åraken skal blant annet være mangel på frekvenser til DVB-H, samt at DAB skal være fullt utbygget innen 2010. Mon tro om ikke en vel så viktig årsak til å satse på DMB er at NRK med denne standarden vil slippe å få så mange brysomme konkurrenter. Med DVB-H kan sluttbrukerne motta 10 ganger så mange kanaler som ved DMB.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket