12. desember 2005

10 millioner til kortfilm

Norsk filmfond har delt ut i overkant av 10 millioner kroner til kortfilm i 2005. I alt har 39 prosjekter fått produksjonstilskudd og 13 prosjekter mottatt utviklingstilskudd. - Jeg registrerer en jevnt over sterk formbevissthet og en klar tendens til at ønsket om å fortelle noe vesentlig ligger i bunn, sier avtroppende kortfilmkonsulent Sirin Eide om årets prosjekter.- Filmene i år har en roligere rytme og hviler mer i hver enkel innstilling enn det vi har sett tidligere. Mange legger stor vekt på detaljer, og det skjer mye spennende arbeid på lydsiden. Temamessig er det vanskeligere å være generell, men jeg ser flere ta opp spørsmål rundt individet kontra felleskap, ensomhet kontra invadering. Grunnleggende tematikk rundt livsverdier går igjen, og de aller fleste filmene får oss til tenke videre etter at de er borte fra lerretet, sier Sirin Eide om årets kortfilmer.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket