31. desember 2005

Når forskning misbrukes
Mediene benytter ofte fagfolk og forskning som kilder, men fagfolkene forklarer sjelden eller aldri hvordan metodiske forutsetninger må vurderes. Eksempelvis er utvalgskriterier og representativitet viktige størrelser.

Forskere som ikke tar forbehold for slike størrelser slipper gjerne til i mediene med overflatebetraktninger, og kan tillegges betydning uten at det fins dekning for deres erklærte seriøsitet.

For en del medier er slike spørsmål underordnede, og tilhører ikke agendaen for for presseetikk. Dette handler ikke nødvendigvis om graden av kommersialitet, men om varierende metodekrav (les: kildekritikk).
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket