7. desember 2005

Søker bedrifter til åpent telefoniprosjekt

På en webside om prosjektet skriver Buskerud fylkeskommune at én av de største hindringene som ligger i veien for at fylkeskommunen, og og trolig mange andre også, ikke kan ta i bruk en slik løsning per dags dato, er mangelen på kompetanse i markedet. Fylkeskommunen søker nå etter bedrifter som kunne tenke seg å bli med i dette prosjektet, og inviterer til informasjonsmøte i fylkeshuset i Drammen den 13. desember.Sentralt i prosjektet ligger også gjennomføringen av et studium, initiativ nummer to fra høringsuttalelsen. Regionssamarbeidet BTV er i dialog med høgskolen i Buskerud og Telemark vedrørende etableringen av et slikt studietilbud.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket