12. desember 2005

Effekter av ny finansieringsmodell

I en undersøkelse gjennomført våren 2005 oppgir halvparten av de vitenskapelig ansatte at de bruker mer tid på undervisning etter reformen enn de gjorde før. Det store flertallet mener at de ikke bruker mer tid på forskning, ikke publiserer mer internasjonalt og at de ikke har bedre forskningsfinansiering.Det er overraskende små forskjeller i svarprofiler mellom læresteder og fag. Disse resultatene tyder på at faglige prioriteringer ikke automatisk er endret på en slik måte at det gir bedre uttelling i den nye budsjettmodellen. Samtidig har den faktiske utdanningsproduksjonen målt i avlagte studiepoeng økt i perioden 2001-2004. Det samme har antall publiserte artikler.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket