23. desember 2005

Mulig kopiforbud over nyttår

Kommunenes Sentralforbund (KS) har fram til nå nektet å betale for utskrifter av opphavsrettslig beskyttet materiale. De mener at utskrifter fra Internett bør kunne benyttes i ikke-kommersiell virksomhet uten samtykke eller betaling. I år går avtalen mellom Kopinor og KS ut, og en ny skal gjelde fra 1.1.2006.Dersom partene ikke kommer i gang med en løsning innen nyttår, kan resultatet i verste fall bli at norske skoler og kommuner kastes ut i en situasjom med kopieringsforbud. Det vil i så fall være ulovlig å kopiere fra bøker, aviser og tidsskrifter eller ta utskrift fra nettet uten etter direkte avtale med den enkelte opphavsmann eller utgiver, mener Kopinor.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket