8. desember 2005

VERDIKT har fått programstyre

IKT er i dag Norges nest største næring, men vi har til nå manglet en fokusert satsing på forskning innenfor dette området. VERDIKT vil ha som hovedmål å utvikle IKT-kunnskap for innovasjon og samhandling i nettverkssamfunnet. Programmet skal bidra til at Norge kan utnytte potensialet for verdiskaping enda bedre enn vi klarer i dag.- Det skjer veldig mye spennende innenfor dette feltet, sier Torbjørn Svendsen. - IKT-området er preget av raske endringer. En hovedutfordring blir å få til en god balanse mellom anvendt forskning og langsiktig, grunnleggende forskning, legger han til. VERDIKT skal spille en viktig rolle når det gjelder å produsere norsk IKT-forskning som vil bidra til verdiskaping både på kortere og på lengre sikt, understreker Svendsen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket