18. april 2006

Forståelsen for it-bransjen er minimal
It-bransjen har lidd, for it skaper bare et grunnlag for andre tjenester. Forståelsen for bransjen er minimal, både på grunn av teknologien og den kontinuerlige endringen.

Verdien har kun blitt anslått fordi bransjen er så mangeartet, og det har manglet gode kriterier for å måle. Statistisk Sentralbyrå har bare hatt forenklete klassifikasjonsbegreper. Nå jobbes det aktivt for fremskaffe et godt målegrunnlag.

Og måling trengs for at nyskapende selskaper skal skape interesse hos finansieringskrefter. De må bli mye mer bevisst at norsk it-teknologi har verdi. Det er ikke nok å forstå at verdens ledende selskaper innen søking, Google, har valgt Trondheim som base for videre teknologiutvikling.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket