19. april 2006

Jenter velger bort realfag
Ifølge tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), som har sett på studentopptakene til universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og NTNU i Trondheim, har mengden jenter på naturvitenskapelige studier vært stabilt lav siden 1998. På absolutt alle andre studier har jenteandelen økt.

Men mens jentene fosser frem på nær sagt alle andre studier er tilstandene en helt annen på de matematisk-naturvitenskapelige delene av universitetene. Her ligger den samlet sett mellom 35 og 38 prosent.

Det er de "myke" realfagene som hever dette tallet, mens for eksempel marin teknikk på NTNU er nede i 14 prosent. Til sammenligning er 55 prosent av alle studenter i 2005 i høyere utdanning jenter, ifølge Statistisk Sentralbyrås oversikter.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket