26. april 2006

Ønsker sterkere statlig styring
Regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om IT-politikk er i rute. I dag møttes Regjeringens eNorge-forum. Rådet derfra er entydig: Sterkere statlig styring av IT-politikken.

Morten Søby, som er seksjonsleder for Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ved Universitetet i Oslo, kunne fortelle om skolesektoren og hans bekymring: - Ennå er ikke digital kompetanse noe som lærerne får opplæring i på lærerskolen, fortalte han. Søby viste til at på tross av skoleplaners ord om at barn i femte klase skal ha tilegnet seg en del basis kunnskap, så er dette ikke fulgt opp ute i skolene.

Og innsats i skolene ble også for Elisabeth Staksrud et viktig moment. Både hun og flere andre av eNorge-forumets medlemmer mener at det ikke kan være foreldres ansvar alene, å sikre barna digital dømmekraft når de surfer på nett. Hun påpekte de faktiske forhold som viser at hele 70 prosent av norske foreldre ikke har skjønt at det ikke er lurt å legge ut bilder av seg selv på internett.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket