10. april 2006

Hva skjer i striden om hjemfall?
Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen har gitt Brussel beskjed om at dagens hjemfallsordning skal bestå. Det kan bety at saken havner i EFTA-domstolen. Hva som nå skjer i kulissene er det ingen som vil uttale seg om.

Hjemfallsordningen har i snart 100 år vært en av de institusjonene som har sikret at verdiskapningen fra vannkraften har kommet samfunnet og folket til gode. Nedbetalte vannkraftverk er nesten som rene pengemaskiner å betrakte. Klimaforandringene vil i framtida gi mer nedbør og dermed større kraftproduksjon. Vannkraften representerer derfor enorme verdier.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket