7. april 2006

Ulikhetsskolen
Tross færre elever per lærer enn våre nordiske naboer: I internasjonal sammenheng er ikke norsk skole spesielt god. Trøsten får være at den ikke gjør alle like dårlige. Barn fra hjem med over 500 bøker i bokhyllen har nesten tre ganger så stor sjanse for å oppnå gode karakterer som barn fra hjem der boksamlingen teller under tyve eksemplarer.
De fleste forskere holder seg med litt mer sofistikerte mål på bakgrunn, men konklusjonen er den samme: arbeiderklassebakgrunn, minoritetsbakgrunn og foreldre med lite utdannelse øker sjansen for dårlige skoleprestasjoner og frafall i løpet av videregående. Det handler ikke bare om ujevn fordeling blant doktorgradskandidatene: 18 prosent av 15-åringene leser så dårlig at de ikke kan bruke lesingen til å skaffe seg kunnskaper.

- Vi har en overdreven tro på at det hjelper å øke den faglige mengden. Gi eleven mer av det samme, for eksempel flere timer i matte, sier vi gjerne. Men det finnes ingen undersøkelser som viser at hjelper, sier Thomas Nordahl, forsker ved NOVA, altså Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket