12. mai 2006

Aldersbombe i arbeidslivet
Andelen av den totale befolkningen som er i yrkesaktiv alder vil avta sterkt fram mot 2030. Samtidig vil gjennomsnittsalderen blant personer i yrkesaktiv alder øke markant. At aldringen skjer raskt, går fram av tall fra Statistisk sentralbyrå. I 4. kvartal 2000 var gjennomsnittsalderen 39,9 år blant alle sysselsatte. Fire år etter var gjennomsnittsalderen økt til 40,9 år.

Noen næringer er mer preget av høy gjennomsnittsalder blant de sysselsatte enn andre. Blant Norges drøyt 53 000 bønder var 31 prosent i alderen 55-74 år i 2004. Lærerne er også en mer gråhåret yrkesgruppe enn andre. 26 prosent var i alderskategorien 55-74 år i 2004. Av de som er sysselsatt i grafisk bransje og møbelindustrien var 25 prosent i aldersgruppen 55-74 år. Også i offentlig administrasjon og finanstjenester er det høye andeler eldre sysselsatte (24 prosent). Samme andel eldre er det i kraft- og vannforsyning.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket