25. mai 2006

E-learning Nordic 2006 - Effekten av IKT i utdanningssektoren
Rambøll Management har lagt ut rapporten "E-learning Nordic 2006", en felles nordisk undersøkelse av effekten av IKT i utdanningssektoren. Studiet er gjennomført i Finland, Norge, Sverige og Danmark, hvor tilsammen over 8000 elever, lærere, foreldre og skoleledere i grunn- og videregående opplæring har deltatt.

Undersøkelsen konkluderer med at IKT har en positiv effekt på skolens overodnete mål, å forbedre elevenes læring. Lærerne rapporterer om økte faglige prestasjoner blant elevene, også i forhold til grunnleggende ferdigheter. Det kommer også fram at forventninger til en revolusjon i skolen ikke blir innfridd, men at IKT styrker motivasjon for faglig arbeid og fokus på faglig innhold.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket