3. mai 2006

Fastl?nn fremfor bonus
Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en omfattende forskningsstudie for å kartlegge hvordan ulike lønnssystemer påvirker arbeidsprestasjoner, motivasjon og firmalojalitet blant medarbeidere med høyere utdannelse.

Undersøkelsen er gjennomført i en av Norges største og mest internasjonale industriselskaper, en typisk kunnskapsorganisasjon med høyt utdannede medarbeidere.

Funnene slår hull på utbredte myter om effekten av bonussystemer, og er publisert i en forskningsartikkel i det anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Organizational Behaviour.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket